• Grip salgınıyla ilgili rahatlayan açıklama
    Grip salgınıyla ilgili rahatlayan açıklama

    Ege Bölgesi Tabip Odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantı için Manisa'ya gelen TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu son günlerde hızla yayılan ve vatandaşların...