Mehmet Emin Sofuoğlu

Mehmet Emin Sofuoğlu

Mehmet Emin Sofuoğlu

HABERİNİZ OLSUN, 2040 BUGÜNDEN PLANLANDI

10 Şubat 2021 - 02:21

Geçen makalemde bahis mevzuu yaptığımız "Büyük Sıfırlama"  süreci, aslında 1989 yılında, dünyaca meşhur "Berlin Duvarı"nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başladı. 

 

Çünkü bu hadiselerle iki kutuplu Dünya bitmişti ve artık yeni bir dünya dizayn edilmeliydi. 

 

Önce Milenyum hazırlandı, sonra 2020! 

 

Küresel egemenler, hep, 20 yıl önceden planlamalarını yapıyor ve yol haritalarını belirleyerek, dünya kamuoyunu hedefleri doğrultusunda hazırlıyorlardı. 

 

Dünya’nın her noktasındaki her türlü parametre dikkate alınarak çıkarılan yol haritasında çoklu altyapı ile ciddi ve detaylı bir küresel plan hazırlandı. 

 

Dünya kamuoyunun algıları korkuyla yönlendirilerek, beyinler kodlandı! 

 

2015 yıllarına kadar, "Büyük Sıfırlama" kavramından hiç söz edilmedi. Çünkü, insanların yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmeleri için zihinsel altyapıları hazır hale gelmeliydi. Küresel bazda bu yeni düzene kimse itiraz edememeli, hatta bizzat savunarak, ram olmalıydı. 

 

Bunun için de Dünya, önce dibe vurmalıydı, tabiri caizse, su, iyice bulanmalıydı. 

 

"Kontrollü Kaos" başlamalı ve böylelikle Büyük Sıfırlama'ya kimse karşı çıkmamalı, bilakis insanlık, olacakların büyük bir ihtiyaç olduğunu bile düşünmeliydi! 

 

Bunun için de tüm gezegeni kaplayarak etkileyecek ve herkesi korku ve paniğe sevkedecek bir olay gerekliydi. Bu olay, gerçek gibi olmalıydı ki; gerçekçi olabilsindi!.. 

 

Nitekim "Covid-19" denilen, görünmez "veba", kimsenin itiraz edemeyeceği kontrollü kaosu başlattı ve "Pandemi" ilan edildi.

 

Böylece şüphe duyanın da, inanmayanın da, bu bir oyun diyenin de, itiraz edemediği bir süreç başlatıldı.

 

Küresel egemenlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ve konumlarında bulunan işbirlikçi devşirmeleri ve sadık uşakları, "Great Reset"i, Pandemi'yle gelen koşullardan dolayı bir gereklilik olduğunu söyleyerek algı yapsalar da, işin aslı, aslında tam tersi!… 

 

Milenyumun başında özenle hazırlanmış olan bu süreç, bugünlerde sıkça konuşulan "Büyük Sıfırlama"nın bir altyapısı! 

 

2040 ise, bugünden planlandı, haberiniz olsun! 

 

.  .  . 

 

Onların bir hesabı varsa, bizim de var! 

 

Biiznillah! 

 

Büyük Türkiye'ye güvenin!

 

.  .  .

 

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir.

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!